Lớp tiếng Pháp

Hãy theo học hoặc cải thiện hơn nữa vốn tiếng Pháp của bạn với các giáo viên chuyên ngành giảng dạy tiếng Pháp cho người nước ngoài của chúng tôi ! Hãy tham gia vào các lớp tập huấn kĩ năng nói. Đảm bảo các bạn sẽ hòa nhập tốt hơn và thành công hơn trong học tập !

 

Attention, pas de cours collectif de français pour l'année 2019-2020.

Pour des cours individuels ou à la demande, contactez-nous par mail à tiengphap@foyer-vietnam.org