Garde enfant/ Gouvernante maison

Xin chào mọi người! Tôi cần tìm một người khoảng 25-45 tuổi, có thể nói được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, để trông 2 bé (1 bé 5 tuổi 1 bé 1 tuổi) và giúp làm việc nhà 5 ngày mỗi tuân ơ quân 8 Paris. Tôi cần người yêu trẻ, năng động và có trách nhiệm. Tôi sẽ kí hợp đồng và khai báo đầy đủ. Lương theo thoả thuận khi gặp. Xin liên lác với tôi theo số điện thoại 0679580871. Thao

Retour à la liste des petites annonces